Cambia de papel - Implicadas no desenvolvemento.
cambiaron de papel. Xa somos 180 implicad@s.

persoas cambiaron de papel
  xa somos 180 implicad@s

Xa  cambiaron  de  papel

Juan Carlos Nogueiras

juan carlos, voluntario de vigoLicenciado en Ciencias Politicas
Voluntario do grupo de Vigo

Cambiei de papel porque en Implicadas a axuda o desenvolvemento enmarcase dentro dous principios que considero vitais:

1. o feminismo, como ideoloxía que loita pola igualdade entre mulleres e homes, entendendo e crendo firmemente que a igualdade é a base para que calquera sociedade poida funcionar, para erradicar as inxustizas e a pobreza, para poder vivir nun mundo mais xusto, noutro mundo que creo é posibel.

2. o galeguismo, entendendo como tal un conxunto de elementos culturais que nos son propios e cuxo obxectivo é o de ser un verdadeiro actor do cambio social, un cambio que ten q comezar dentro da nosa propia sociedade, tomando consciencia dos problemas e desigualdades que existen tanto na nosa comunidade como en moitas zonas do mundo.
| | |
Implicadas No Desenvolvemento   |   Tlf: 886 111 911 – 606 315 071   |   Avda. das Camelias, 49 interior - 36211 Vigo (Pontevedra)   |   Email:
Aloxamento web cedido por Alén Multimedia - www.alenmultimedia.com