Cambia de papel - Implicadas no desenvolvemento.
cambiaron de papel. Xa somos 180 implicad@s.

persoas cambiaron de papel
  xa somos 180 implicad@s

Xa  cambiaron  de  papel

Paula Bouzas

Licenciada en filoloxía galega
Coordinadora do equipo virtual de documentos


Cambiei de papel porque creo no traballo que fai Implicadas e na súa filosofía; polo tanto, prodúceme unha grande satisfacción persoal poder contribuír a levar a cabo este proxecto común. Pero alén diso, o labor en Implicadas supón para min outras cousas ben importantes: o contacto con xente doutros ámbitos e mesmo doutras culturas, a posibilidade de estar informada sobre acontecementos ignorados nos medios máis xeneralizados e a necesidade de tomar partido ante determinadas situacións. En definitiva: a sensación de estar formándome constantemente a nivel persoal e social.| | |
Implicadas No Desenvolvemento   |   Tlf: 886 111 911 – 606 315 071   |   Avda. das Camelias, 49 interior - 36211 Vigo (Pontevedra)   |   Email:
Aloxamento web cedido por Alén Multimedia - www.alenmultimedia.com