Cambia de papel - Implicadas no desenvolvemento.
cambiaron de papel. Xa somos 180 implicad@s.

persoas cambiaron de papel
  xa somos 180 implicad@s

Xa  cambiaron  de  papel

Isabel Regueira

isabel regueiraDeseñadora gráfica e artesá
Voluntaria do grupo da Coruña


Aínda que levo poucos meses como voluntaria no grupo de Implicadas na Coruña, recibín moitísima información sobre a realidade social en zonas tan alonxadas como o Sur da India ou Etiopía. De sempre me gustou moito coñecer cousas do mundo e aínda me gusta máis cando as podo compartir con outras persoas porque penso que así poden ter tamén a aportunidade de cambiar a súa forma de ver o mundo e sentirse da mesma maneira que me sinto eu, poder facer algo e lograr que así as cousas se movan. Impresioneimei moito cos vídeos que nos proxectaron nunha xornada de formación nos que as propias mulleres que estaban en proxectos falaban de cómo lles cambiara a vida.
| | |
Implicadas No Desenvolvemento   |   Tlf: 886 111 911 – 606 315 071   |   Avda. das Camelias, 49 interior - 36211 Vigo (Pontevedra)   |   Email:
Aloxamento web cedido por Alén Multimedia - www.alenmultimedia.com