Cambia de papel - Implicadas no desenvolvemento.
cambiaron de papel. Xa somos 180 implicad@s.

persoas cambiaron de papel
  xa somos 180 implicad@s

Xa  cambiaron  de  papel

Ania Piñeiro

Educadora social
Voluntaria do grupo de Santiago


Decidín cambiar de papel porque ser voluntaria faime estar activa na loita contra a situación de desigualdade e inxustiza que sufren as mulleres... porque aprendo, porque me dá forza para loitar, porque comparto, porque desfruto, porque me entusiamo, porque creo en IMPLICADAS/OS NO DESENVOLVEMENTO, porque sinto que así me implico...
| | |
Implicadas No Desenvolvemento   |   Tlf: 886 111 911 – 606 315 071   |   Avda. das Camelias, 49 interior - 36211 Vigo (Pontevedra)   |   Email:
Aloxamento web cedido por Alén Multimedia - www.alenmultimedia.com