Cambia de papel - Implicadas no desenvolvemento.
cambiaron de papel. Xa somos 180 implicad@s.

persoas cambiaron de papel
  xa somos 180 implicad@s

Xa  cambiaron  de  papel

Verónica Pardo

Enfermeira
Voluntaria do grupo de A Coruña


Inicieime en Implicadas ao coñece-lo ambiente do grupo do que formo parte agora.

Cambiei de papel para ser parte de Implicadas porque penso que é importante darlle voz a persoas que non son escoitadas. Porque é necesario cambia-la forma de concibi-la nosa relación co mundo que nos arrodea, debemos comprometernos e recoñecer unha certa responsabilidade. Porque son muller e recoñezo a discriminación que sufrimos nun mundo tradicionalmente patriarcal. Porque creo que a indignación é o primeiro paso, pero non basta con indignarse ante a inxustiza, hai que comprometerse e loitar; e recoñece-la loita desas persoas que non son escoitadas no "primeiro mundo" Eso facemos desde Implicadas: movilizarnos, sensibilizar e tratar de cambia-las cousas. Que se pode.
| | |
Implicadas No Desenvolvemento   |   Tlf: 886 111 911 – 606 315 071   |   Avda. das Camelias, 49 interior - 36211 Vigo (Pontevedra)   |   Email:
Aloxamento web cedido por Alén Multimedia - www.alenmultimedia.com