Cambia de papel - Implicadas no desenvolvemento.
cambiaron de papel. Xa somos 180 implicad@s.

persoas cambiaron de papel
  xa somos 180 implicad@s

Xa  cambiaron  de  papel

María Brañas

maría brañasLicenciada en filosofía
Voluntaria dende 2008


Eu cambiei de papel e fíxenme implicada porque coido que non valen as medias tintas, e hai que mollarse. Eu son implicada porque é unha organización que escoita e dá voz ás mulleres e que traballa dunha maneira transparente e diferente. E porque Implicadas é un grupo, constituído de xente que posúe un grande potencial humano.

Ademais podemos colaborar de diferentes maneiras: na distancia ou na proximidade, co que cada quen poida ou saiba facer...

Aquí tod@s temos cabida, porque para mudar o mundo, só serve implicarse.
| | |
Implicadas No Desenvolvemento   |   Tlf: 886 111 911 – 606 315 071   |   Avda. das Camelias, 49 interior - 36211 Vigo (Pontevedra)   |   Email:
Aloxamento web cedido por Alén Multimedia - www.alenmultimedia.com