Cambia de papel - Implicadas no desenvolvemento.
cambiaron de papel. Xa somos 180 implicad@s.

persoas cambiaron de papel
  xa somos 180 implicad@s

Xa  cambiaron  de  papel

Lourdes

Traductora e intérprete, 22 anos.
Grupo virtual de traducción.


Decidín comezar a colaborar con Implicadas porque concordo coas súas ideas.
Precisamos xente que queira cambiar as cousas e penso que podo facer algo por axudar ás mulleres que non teñen as mesmas oportunidades ca min. Por outra parte, poder mellorar a comunicación entre culturas é unha das miñas metas como tradutora e como persoa.

| | |
Implicadas No Desenvolvemento   |   Tlf: 886 111 911 – 606 315 071   |   Avda. das Camelias, 49 interior - 36211 Vigo (Pontevedra)   |   Email:
Aloxamento web cedido por Alén Multimedia - www.alenmultimedia.com