Cambia de papel - Implicadas no desenvolvemento.
cambiaron de papel. Xa somos 180 implicad@s.

persoas cambiaron de papel
  xa somos 180 implicad@s

Xa  cambiaron  de  papel

Eva Gloria

Coordinadora do grupo de Ourense

Cambio de papel para que no que esté por vir ninguén teña que cambiar o seu papel e poda, simplemente, SER. Ilusa? Pode, pero que é a vida se non deixamos que a ilusión nos guíe de vez en cando e nos acompañe a cotío?
| | |
Implicadas No Desenvolvemento   |   Tlf: 886 111 911 – 606 315 071   |   Avda. das Camelias, 49 interior - 36211 Vigo (Pontevedra)   |   Email:
Aloxamento web cedido por Alén Multimedia - www.alenmultimedia.com