Cambia de papel - Implicadas no desenvolvemento.
cambiaron de papel. Xa somos 180 implicad@s.

persoas cambiaron de papel
  xa somos 180 implicad@s

Asóciate

Formulario asociación

Garda nun peto cada día dúas moedas de 0.20 céntimos e ao final de mes terás os 12 euros para poder investilos no noso traballo coas compañeiras do Sur.
Por favor, enche todos os datos do formulario
Nome
 apelidos:
DNI / Pasaporte:
Data nacemento:
Enderezo:
C.P.:
Localidade:
Provincia:
País:
E-mail:
 Teléfono(s):
Con cánto
queres contribuir?
     Periodicidade do pago:
Conta bancaria
para a domiciliación:
- - -
  Marca esta casa se prefires que contactemos contigo para darnos os teus datos da domiciliación
  Marca esta casa se non desexas recibir información sobre o noso traballo no teu e-mail

De conformidade co disposto pola Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, informámoslle que os datos, facilitados voluntariamente a través do presente formulario, pasarán a formar parte dun ficheiro responsabilidade de Implicadas/os No Desenvolvemento e que serán tratados coa finalidad de atender a súa solicitude, así como para remitirlle información sobre a organización, se así o indicou.
Asimesmo comunicámoslle que poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose a Implicadas/os No Desenvolvemento en Avda. das Camelias, 49 interior - 36211 Vigo (Pontevedra), ou ben remitindo unha mensase ao enderezo de correo-e: info@implicadas.com


| | |
Implicadas No Desenvolvemento   |   Tlf: 886 111 911 – 606 315 071   |   Avda. das Camelias, 49 interior - 36211 Vigo (Pontevedra)   |   Email:
Aloxamento web cedido por Alén Multimedia - www.alenmultimedia.com